Digital dannelse - og myndiggørelse

Vi skal uddanne alle børn og unge til at bevæge sig sikkert og kompetent i en verden med øget digitalisering og automation
Det handler om digital dannelse, selvfølgelig - men ligeså vel at nå frem til en digital myndiggørelse, hvor den enkelte er fuldstændig skarp på hvorledes man selv kan skrue op eller ned for overfloden af digitale artefakter

Datalogisk Tænkning - hvorfor?

Vi vil afsøge grænserne for, hvornår teknologien kun er noget, vi bruger, og som vi i ren overgivelse bare lader sætte grænserne for vores handlemuligheder - i øvrigt, mens vi lænses for adfærdsdata
Datalogisk Tænkning kan åbne bevidstheden for, at der i allerhøjeste grad ligger værktøjer indenfor rækkevidde, som vi kan bygge fremtiden med – såfremt vi behersker dem.

Code Class er et undervisningsinitiativ

Code Class sigter mod at inspirere undervisere til bruge Datalogisk Tænkning i den daglige undervisning - eller i særlige projektforløb, helt som det passer bedst.
Code Class er vores koncept for at introducere undervisere til de værktøjer, der er brug for, når vi skal begribe information, forholde os og struktureret omsætte vores viden i praksis.

Perspektiverne i Datalogisk Tænkning

Datalogisk Tænkning er et rammeværktøj, der ikke blot drejer sig om at lære at programmere, men også om at forstå kompleks problemløsning og modellering.
Det er først og fremmest en intellektuel kompetence, der fremmer kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning, samt åbner for vækst ved samspil mellem mennesker og teknologiske systemer.

Grundlæggende færdigheder i at kode

Code Class vil fokusere på at støtte undervisere og studerende ved at fremme forståelsen for Datalogisk Tænkning, teknologi og grundlæggende kodning.
Og uanset om du har kodningserfaring eller ej - Code Class er for alle, der er involveret i uddannelse.

Inspiration til innovation og kreativitet

Som underviser skal du give de studerende færdighederne til at navigere i et stadigt skiftende akademisk landskab, hvor digitale færdigheder er blevet en nødvendighed.
En af dine vigtige opgaver er at inspirere den næste generation af mennesker til at skabe teknologi i stedet for blot at forbruge dem.

Uddannelsesstrategier

Vores mål er at give undervisere de rette værktøjer og ressourcer til at inspirere eleverne og at gøre det meget lettere at integrere teknologi i klasselokalet.
Code Class introducerer undervisere til byggestenene i Datalogisk Tænkning gennem at bygge simple artefakter i et tilgængeligt format, så teknologi og uddannelse flyder sammen med det bedst mulige resultat.

The Methodology Team